نمایندگی ها

اخذ نمایندگی
نامشهر یا کشورآدرس روی نقشهوضعیتشماره تماس
آقای تیموریمشهدخیابان جهاد-نبش جهاد 6نمایش روی نقشهفعال05138580022 - 05138580033
آقای ذوالفقاریمشهدخیابان سنایی-بین سنایی9و12نمایش روی نقشهفعال05137126619 - 05137126618
آقای سیدیمشهدخیابان آخوند خراسانی-بین آخوند 7و9--پلاک916نمایش روی نقشهفعال05132217914 - 05132217913 - 05132224669
آقای ارمیانیساری کمربندی - روبروی بیمارستان شفا – کالای برق تکنمایش روی نقشهفعال09113545772 - 01133116900
آقای نیکوبینرشتخیابان تختی – مقابل بانک ایران زمین – کالای برق ولیعصرنمایش روی نقشهفعال 09111372981 - 01332113178 - 01332125781
آقای زینالی تبریز خ فردوسی - کوچه سید گنجی - پلاک 4 - الکتروزینالینمایش روی نقشهفعال09141148177 - 04135566491
آقای کامرانیارومیهخ سرداران نبش پاساژ صولت - الکتروکامرانینمایش روی نقشهفعال09141410185 - 04432226098
آقای نظمیاردبیل بزرگراه شهدا - روبروی پارک زنبق - کالای برق نظمینمایش روی نقشهفعال 09141511132 - 04533339310
آقای فرشباف طوسیتهرانلاله زار جنوبی، آقای طوسی-پاساژ110 طبقه زیر زمین 1- پلاک 49نمایش روی نقشهفعال 33958568 - 33966511 - 09126831038
آقای فراهانیتهرانلاله زار شمالی، پاساژ ایرانیان طبقه همکف پلاک 38 نمایش روی نقشهفعال66172104 - 09123845075
آقای عاشوریقم24 متری مطهری بعد از آموزش و پرورش رو به روی لاستیک بارز فروشگاه پارس برق قمنمایش روی نقشهفعال02536601040 - 02536602090 - 09123535415
آقای یاراحمدیدورودمیدان فرمانداری، روبروی پاساژ پردیس، الکتریکی و گالری لوستر یاراحمدی .نمایش روی نقشهفعال09161654209 - 06643212082
آقای دکتر اکرمیاصفهانخیابان نشاط کوچه رکن الملک پلاک42 شرکت بازرگانی هدایت گسترنمایش روی نقشهفعال03133288112
آقای عامریاهواززیتون کارمندی، بالاتر از میدان چیتا، نبش خیابان هدایت، الکتریکی برادران عامرینمایش روی نقشهفعال06134450137
آقای جوادیاراکخیابان قائم مقام نمایش روی نقشهفعال09181613741
آقای حسینیهمدانخیابان بابا طاهر نمایش روی نقشهفعال09181116724
آقای صفارمشهدخیابان سنایی نمایش روی نقشهفعال09153599194
آقای رجبی همدان خیابان بابا طاهرنمایش روی نقشهفعال09181117720
آقای محمدیانکرمانخیابان سرباز- کوچه 48 سمت چپ درب اولنمایش روی نقشهفعال03433310440
دکتر میر رضاییشاهرود بلوار هلال احمر حد فاصل میدان بسیج و میدان استاندارد نرسیده به اداره مسکن و شهرسازی فروشگاه پاورگسترشرقنمایش روی نقشهفعال02332336811