گواهی نامه ها و تاییدیه ها

تاییدیه ۱۷۰۲۵

دارای گواهی نامه استاندارد

جزء لیست تامین کنندگان احراز صلاحیت شده در زمینه کابل های فشار ضعیف ، فشار متوسط ، خودنگهدار،هوایی، روکشدار و بدون روکش

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار‎

واحد نمونه تولیدی شهرستان نیشابور

گواهینامه عضویت آزمایشگاه افلاک الکتریک

صادر کننده نمونه استان‎

عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران‎

گواهینامه بین المللی ایزو ISO 9001 از موسسه TUV UNIVERSAL CERTIFICATION‎‎

گواهینامه تاییدیه استاندارد اروپا CE از موسسه TUV UNIVERSAL CERTIFICATION‎

‎‎

تأییدیه توانیر و جزء لیست تامین کنندگان شرکت توانیر(وندر لیست)‎‎

‎‎