کابل کنترل غیر قابل انعطاف

Standard: ISIRI 3569, IEC 60502, VDE 0271

Rated Voltage: 0.6/1 Kv

Construction:

Conductor: Annealed Copper Conductors

Insulation: PVC

Sheath: PVC

Application: For Fixed Installation in Water Indoors, Outdoors, Under Ground Where Mechanical Damage Is Not Expected

استاندارد: ISIRI 3569, IEC 60502, VDE 0271

ولتاژ اسمی: ۰٫۶ / ۱kv

ساختمان: هادی از جنس مس نرم شده

غلاف: از جنس PVC به رنگ مشکی

موارد مصرف: برای نصب ثابت در محیط های مرطوب داخل یا بیرون ساختمان ، زیر زمین هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی کم است.