کابل های کولری

Standard: ISIRI 3084

Inner Wire: ISIRI 607-01, 607-05

Rated Voltage: 300/450 V

Conductor : Annealed Copper Wire

Insulation : PVC

Insulation Sheath : White PVC

Application : For fixed Installing In Dry Indoors, Where (Mechanical damage) Is Not Expected

استاندارد: هادی ۳۰۸۴ ISIRI

سیم زیری: ISIRI 607-01/607-05

ساختمان : هادی از جنس مس تک رشته نرم شده

عایق : از جنس PVC در رنگ های مختلف

ولتاژ نامی :۳۰۰/۵۰۰v

غلاف : از جنس PVC به رنگ سفید

کاربرد : برای نصب ثابت در داخل ساختمان های خشک هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی ناچیز است.