کابل های مفتول با هادی آلومینیومی با شیلد مسی و زره دار

Standard: ISIRI 3569, BS 5467,IEC 60502. VDE 0271

Rated Voltage: 0.6/1 Kv

Conductor: class 2 Aluminum

Insulation: XLPE

Bedding: PVC filler

Sheath: PVC

Armour: wire steel

Shield: Strand consists of copper or SOZ fields and can be combined with the copper tape.

استاندارد: ۰۲۷۱ ISIRI 3569 , BS 5467 , IEC 60502 , VDE  

ولتاژ اسمی:  ۰٫۶ / ۱kv

هادی: از جنس آلومینیوم کلاس۲

عایق  پلی اتیلن کراسلینک شده

بدینگ: از جنس PVC

روکش: از جنس PVC

آرمور: رشته های فولادی

شیلد: تشکیل شده از رشته های مسی استرند شده یا S0Z شده و می تواند توام با نوار مسی نیز باشد.