کابل های مخابراتی با عایق پلی اتیلن و روکش PVC

Standard: TCI & VDE 0815, ASTM D4565

Rated Voltage: 200V

Construction: Plain Annealed Copper, CCAM Conductor Diameter 0.6 mm, Core Wrapping, Shield Made Of Plastic-coated, Aluminum Foil with Earth Wire

Insulation: PE

Sheathed: gray PVC

Application: For Telephone and signal transmits .direct laying in doors on or under Plaster and Outdoors. Under ground is not permissible.

استاندارد: شرکت مخابرات ایران (,ASTMD 4565 , (TCI 0815VDE

ولتاژ کار: ۲۰۰ ولت

ساختمان: هادی از جنس مس آنیل شده و یا مس CCAM  به قطر  ۰٫۰۶ میلیمتر پوشش حفاظ الکترو استاتیک کابل از یک نوار پلی استر، نوار پلی استر آلومینیوم به همراه سیم ارت به زمین

عایق: پلی اتیلن

غلاف: PVC خاکستری

موارد مصرف: به صورت ثابت در زیر یا روی دیوار و مصرف زیرزمینی از آن مجاز نمی باشد.