کابل های تخت قابل انعطاف فشار متوسط

Standard : ISIRI3569,IEC 60502

Rated Voltage: 0.6/1 kv

Conductor: Class 5 Copper

Insulation : PVC

Sheath : Pvc

هادی : مس آنیل شده       عایق : پی وی سی نوع D

روکش : پی وی سی

استاندارد :۱-۳۵۶۹ ISIRI

ولتاژ نامی : ۱-KV0 . 6

ماکزیمم دمای کاریری هادی :۷۰°C

کاربرد :جهت کابل کشی موتورهای چاه استفاده می گردد .