کابل قابل انعطاف NYMHY

Standard : IEC 60227-6 and IEC 60502-1*

Rated Voltage : 450/750 v, 600/1000v

Conductor: Plain annealed copper wire

Insulation : PVC

Sheath : PVC

Aplication : In dry, humid places for elecral devices, where more flexibility is required.

هادی : مس آنیل شده       عایق : پی وی سی نوع D

روکش : پی وی سی

استاندارد : ۶-۶۰۷ ISIRI و ۱-۳۵۶۹ ISIRI*

روکش پی وی سی نوع ST5

ولتاژ نامی :۴۵۰/۷۵۰v, 600/1000v

ماکزیمم دمای کاریری هادی :۷۰°C

کاربرد : در محلهای خشک و نمناک جهت تغذیه تاسیسات الکتریکی زمانیکه انعطاف پذیری مورد نظر باشد