کابل خود نگهدار ۶ سیمه

Standard: Tavanir’s instruction

Rated Voltage: 0.6/1 Kv

Construction:

Phase / lighting conductor: stranded aluminum (class2)

Null conductor: stranded aluminum (class2)

Insulation: black XLPE

Support: stranded steel Support

Insulation: black HDPE or black XLPE

استاندارد: دستور العمل تعیین الزامات توانیر

ولتاژ اسمی: ۰٫۶ / ۱KV

ساختمان:

هادی فاز/ روشنایی: آلومینیوم تابیده شده کلاس۲

هادی نول: آلومینیوم تابیده شده کلاس۲

عایق: پلی اتیلن کراسلینک مشکی

مهار: رشته های فولادی

عایق مهار: پلی اتیلن کراسلینک یا پلی اتیلن سنگین مشکی