کابل خود نگهدار ۵ سیمه آلیاژی

Standard: HD621- Tavanir’s instruction

Rated Voltage: 0.6/1 Kv

Construction:

Phase conductor: stranded aluminum (class2)

Null conductor/support: aluminum AAAC

Insulation: black XLPE

استاندارد: HD621 – دستور العمل تعیین الزامات توانیر

ولتاژ اسمی: ۰٫۶ / ۱KV

ساختمان:

هادی فاز/ روشنایی: آلومینیوم تابیده شده کلاس۲

هادی نول/ مهار: آلومینیوم آلیاژی AAAC تابیده شده کلاس۲

عایق: پلی اتیلن کراسلینک مشکی