کابل خود نگهدار ۲ سیمه

Standard: Tavanir’s instruction

Rated Voltage: 0.6/1 Kv

Construction: Phase

Conductor: stranded aluminum (class2)

Null conductor: stranded aluminum (class2)

Insulation: black XLPE

استاندارد: دستور العمل تعیین الزامات توانیر

ولتاژ اسمی: ۰٫۶ / ۱Kv

ساختمان:

هادی فاز: آلومینیوم تابیده شده کلاس۲

هادی نول: آلومینیوم تابیده شده کلاس۲

عایق: پلی اتیلن کراسلینک مشکی