کابل تلفنی تاسیساتی (حفاظ دار)

Conductor: Plain annealed copper wire

Insulation: PVC

Sheath: PVC

Standard: TCL , VDE

Application: For telephone laying over and under plaster, laying underground is not permitted

Twisted pair and screen: with (Drain wire + Al foil)

هادی: مس آنیل شده

عایق: پی وی سی

شیلد روی هر زوج تابیده: نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی

روکش: پی وی سی

استاندارد: الزامات شرکت مخابرات ایران و VDE

کاربرد: در تاسیسات تلفنی داخل ساختمانها و مراکز تلفن کاربرد دارد. استفاده در زیرزمین مجاز نیست.