کابل تلفنی تاسیساتی (بدون حفاظ)

Conductor: Plain annealed wire

Insulation: PVC

Sheath: PVC

Standard: TCI, VDE

Application: For telephone laying over and under plaster, laying underground is not permitted.

هادی: مس آنیل شده

عایق: پی وی سی

روکش: پی وی سی

استاندارد: الزامات شرکت مخابرات ایران و VDE

کاربرد: مناسب برای تاسیسات تلفنی داخل ساختمانها و مراکز تلفن می رود.