کابلهای غیرقابل انعطاف سبک

Standard : IEC 60227.4

Rated Voltage: 300/500 V

Conductor : Plain annealed copper wire

Insulation : PVC

Sheath : PVC

Application : Indoor, outdoor and underground where mechanical damage is not expected.

هادی : مس آنیل شده       عایق : پی وی سی

روکش : پی وی سی

استاندارد :۴-۶۰۷

ولتاژ نامی :۳۰۰/۵۰۰v

ماکزیمم دمای کاریری هادی :۷۰°C

کد شناسایی در استاندارد ایران :۱۰ (۶۰۷)

کاربرد : کابل کشی زمینی ، در داخل یا خارج کانال جهت تغذیه تاسیسات برقی در صورتیکه احتمال ضربه مکانیکی وجود نداشته باشد.