کابلهای ابزار دقیق

Conductor: CU-Class 1, 2, 5

Insulation: PVC

Twisted pair and screen: (Drain wire + Alfail)

Screen over laying up pairs: Drain wire + alfail

Sheath: PVC

Standard: BS5308

Nominal voltage: 300/55 V

Max conductor temperature: 70°C

Application: Transmission of analog and digital signals in instrumentation system.

هادی: مس – کلاس ۱ ، ۲ ، ۵

عایق: پی وی سی

روکش: پی وی سی

استاندارد:۵۳۰۸ BS

ولتاژ نامی: v500/300

ماکزیمم دمای کاربری هادی:۷۰°C

شیلد روی هر زوج: نوار پلی استر / مفتول قلع اندود / نوار آلومینیومی

شیلد نهایی: نوار پلی استر / مفتول قلع اندود / نوار آلومینیومی

کاربرد: در سیستمهای کنترل و ابزار دقیق جهت ارسال سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال