کابلهای ابزار دقیق با زره مفتولی، شیلد بر روی هر زوج و نهایی

Conductor: CU – Class 1, 2, 5

Insulation: PVC

Sheath: PVC

Standard: BS 5308

Nominal voltage: 300/500 V

Max conductor temperature: 70°C

Armor: Steel wire Inner

Sheath: PVC or wrapping

Application: Transmission of analog and digital signals in instrumentation systems, where mechanical damage is expected.

هادی: مس – کلاس ۱,۲,۳

عایق: پی وی سی

استاندارد:۵۳۰۸ BS

روکش: پی وی سی

ماکزیمم دمای کاربری هادی:۷۰°C

ولتاژ نامی: ۵۰۰v/300

زره: مفتول فولادی

روکش داخلی: پی وی سی با نوار پیچ

شیلد روی هر زوج: نوار پلی استر/ مفتول قلع اندود/ نوار آلومینیومی

شیلد نهایی: نوار پلی استر/ مفتول قلع اندود/ نوار آلومینیومی

کاربرد: در سیستمهای کنترل و ابزار دقیق جهت ارسال سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال جایی که احتمال ضربه مکانیکی باشد.