نتایح قرعه کشی نمایشگاه صنعت برق افلاک الکتریک

نام استان شماره
جناب آقای زارعی خوزستان 912...570
جناب آقای کریمی تبریز 914...250
جناب آقای احمد دوری تهران 921...412
جناب آقای طاهری گیلان 911...241
جناب آقای لاغری فریدونکنار 911...916
جناب آقای صیام پور شیراز 917...884
جناب آقای صادقی اصفهان 91323...029
جناب آقای ورزه زیار همدان 9187...474
جناب آقای شیخ تهران 912...787
جناب آقای مظفری اصفهان 912...455
جناب آقای صفوی کرمان 913...374
جناب آقای جلالیان کرمانشاه 912...681