سیم دوبل هوایی

Conductor: Plain annealed copper wire

Insulation: Pe

Suspension wire: Solid galvanized steel wire

Standard: TCI, VDE

Application: Self Supported wire for subscriber.

هادی: مس آنیل شده

عایق: پلی اتیلن

سیم نگهدارنده: فولادی

استاندارد: الزامات شرکت مخابرات ایران و VDE

کاربرد: سیم مهاردار جهت ارتباط جعبه تقسیم های نصب شده روی تیر و دیوار بکار می رود.