سیم خودرویی

Standard: JASO D611, KES D-C626

Construction: Annealed Stranded Copper

Conductor: Thin Wall PVC Insulation

Application: Used for Automotive Wiring

استاندارد: JASO D611, KES D-C626

ساختمان: هادی از جنس مس نرم و تابیده شده

عایق: از جنس PVC قطر کاهش یافته به صورت خط دار و بی خط

موارد مصرف: سیم کشی داخل خودرو