سیم تلفنی Y

Conductor: Plain annealed copper

Insulation: PVC

Standard: TCI, VDE

Application: For indoor of telephonic control cabinet.

هادی: مس آنیل شده

عایق: پی وی سی

استاندارد: الزامات شرکت مخابرات ایران و VDE

کاربرد :Y: برای سیم کشی تاسیسات تلفنی در داخل ساختمانها بطور آزاد و یا داخل لوله می باشد.