سیم تلفنی معمولی

Conductor: Plain annealed copper

Insulation: PVC

Standard: TCI, VDE

Application: For jumper wire

هادی: مس آنیل شده

عایق: پی وی سی

استاندارد: الزامات شرکت مخابرات ایران و VDE

کاربرد: در مراکز تلفن خودکار جهت ارتباط بین قسمتهای مختلف کاربرد دار