سیم با هادی قابل انعطاف

Standard : ISIRI (607)06,(607)02,IEC 60227-3

Rated Voltage: 300/500 v & 450/750 v

Construction : Fine Bunched Annealed

PVC Insulation

Application : In Dry Indoors, in electric panels and evices . Installation under the plaster in not permitted

(NYAF (H05V-K,HO7V-K برای مصارف عمومی

هادی : مس آنیل شده       عایق : پی وی سی نوع C

استاندارد :۳-۶۰۷ ISIRI

ولتاژ نامی :۳۰۰/۵۰۰v , 450/750v

ماکزیمم دمای کاریری هادی :۷۰°C

کد شناسایی در استاندارد ایران :۰۶ (۶۰۷) و ۰۲ (۶۰۷)

کاربرد : در محلهای خشک برای سیم کشی داخل ساختمان و تابلوها وقتی انعطاف پذیری بیشتری مورد نیاز باشد. استفاده مستقیم در زیر گچ مجاز نمی باشد) .