آزمایشگاه اکرودیته سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان دارای تایید صلاحیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی به شماره گواهی KHR/2375 می باشد. آزمایشگاه اکرودیته شرکت صنایع سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان در سال ۱۳۹۰ با تکیه بر متخصصان مجرب و آموزش دیده توانست گواهی تایید صلاحیت خود را به شماره KHR/2375 از اداره استانـــدارد و تحقیقات صنــعتی خراسان رضوی دریافت نموده و به عنوان واحد آزمایشگاهی اکرودیته سیم و کابل در شـرق کشور فعالیت خود را شروع نماید و همزمان موفق به اخذ مجوز ISOIEC 17025 از سازمان ملی تاییـد صلاحیت ایران نیز گردید .آزمایشگاه اکرودیته سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان آمادگی خود را جهت انـــجام آزمون های مـربوط به سیم و کابل سری ۶۰۷ به شرح زیر اعلام داشته و آمادگی همکاری و عقد قرارداد با تمامی ادارات و سازمان های استاندارد، گمرکات، تولید کنندگان سیم و کابل و ادارات برق می باشد.

دفتر فروش شماره 1

مشهد خیابان سنایی ، خیابان صاحب الزمان (عج) بین صاحب الزمان ۶ و ۸ ، پلاک ۹۱/۱

تلــفن : ۸۶ ۸۲۸ ۳۷۲ ۰۵۱ / ۹-۱۸ ۲۶۶ ۳۷۱ ۰۵۱

فـاکـس : ۸۵ ۸۲۸ ۳۷۲ ۰۵۱ / کـدپسـتی : ۹۱۳۹۹۱۵۷۱۹

دفتر فروش شماره ۲

آدرس:مشهد خیابان آخوند خراسانی،بین آخوند خراسانی۷ و ۹ ، پلاک ۹۱۵

تلفن:۱۴ ۱۷۹ ۳۲۲ ۰۵۱/ فاکس: ۱۸ ۳۷۴ ۳۲۲ ۰۵۱

کـدپســـتی : ۹۱۳۶۹۶۸۴۳۵

دفتر فروش شماره ۳

نیشابور خیابان فردوسی جنوبی ، نرسیده به میدان فردوسی نبش فردوسی جنوبی ۱/۲ ، کالای برق محمدیان

تلـفـــن : ۶۶ ۱۳۸ ۴۲۲ ۰۵۱/ ۲۱ ۲۵۴ ۴۲۲ ۰۵۱

فـاکـس : ۶۵ ۲۹۴ ۴۲۲ ۰۵۱

نمایندگی مشهد

مشهد خیابان سنایی، خیابان صاحب الزمان (عج) بین صاحب الزمان ۶ و ۸ ، پلاک ۱/۹۱
تلفن : ۳۷۲۸۲۸۸۶-۰۵۱ / ۹-۳۷۱۲۶۶۱۸-۰۵۱
فاکس : ۳۷۲۸۲۸۸۵-۰۵۱
کد پستی : ۹۱۳۹۹۱۵۷۱۹

نمایندگی مشهد

خیابان آخوند خراسانی، بین آخوند خراسانی۷ و ۹ ، پلاک ۹۱۵
تلفن:۱۴ ۱۷۹ ۳۲۲ ۰۵۱/ فاکس: ۱۸ ۳۷۴ ۳۲۲ ۰۵۱
کدپستی : ۹۱۳۶۹۶۸۴۳۵

نمایندگی مشهد

مشهد خیابان جهاد ، نبش جهاد ۵ ، پلاک ۳۵
تلفن : ۲۷ ۵۴۱ ۳۸۵ ۰۵۱/ ۹۱ ۱۱۰ ۳۸۵ ۰۵۱
فاکس : ۰۶ ۹۴۹ ۳۸۵ ۰۵۱

نمایندگی نیشابور

خیابان فردوسی جنوبی ، نرسیده به میدان فردوسی نبش فردوسی جنوبی ۱/۲ ، کالای برق محمدیان
تلفن : ۶۶ ۱۳۸ ۴۲۲ ۰۵۱/ ۲۱ ۲۵۴ ۴۲۲ ۰۵۱
فاکس : ۶۵ ۲۹۴ ۴۲۲ ۰۵۱

[foogallery id="2207"]