تماس با ما

آدرس واحد بازرگانی مشهد

آدرس:مشهد خیابان دانشگاه ، برج آلتون ، طبقه ۱۹ ، واحد ۴

تلــفن : ۲۰۱۷ ۴۸ ۳۸ ۰۵۱ / ۲۰۱۸ ۴۸ ۳۸ ۰۵۱

فـاکـس : ۱۲۸۲ ۴۹ ۳۸ ۰۵۱

مدیر بازرگانی: احسان محمدیان  موبایل : ۴۲۰۰ ۰۶۱ ۰۹۱۲

آدرس دفتر مرکزی تهران

آدرس: تهران، خیابان یوسف آباد، بین پانزدهم و هفدهم، پلاک ۱۴۹، واحد ۲

تلفن: ۴۲۰۰ ۷۰ ۸۸ ۰۲۱

فاکس: ۴۲۰۰ ۷۰ ۸۸ ۰۲۱

مدیریت: هانیه محمدیان  موبایل: ۷۵ ۶۳ ۰۶۳ ۰۹۱۲

راه ارتباط با دفتر مرکزی یوسف آباد: mohamadianhanie@gmail.com

آدرس کارخانه

خراسان رضوی / نیشابور / شهرک صنعتی خیام / بهره وری ۶ / کوشش ۲

تلــفن : ۸۰۵۲ ۲۶ ۴۳ ۰۵۱ / ۸۰۵۱ ۲۶ ۴۳ ۰۵۱

فـاکـس : ۸۰۵۳ ۲۶ ۴۳ ۰۵۱

ارتباط با کارخانه: info@aflakelectric.com

4 + 13 =