برای دریافت اطلاعات محصول با شماره های زیر تماس بگیرید. با تشکر

آدرس واحد بازرگانی

آدرس:مشهد خیابان دانشگاه ، برج آلتون ، طبقه ۱۹ ، واحد ۴

تلــفن : ۲۰۱۷ ۴۸ ۳۸ ۰۵۱ / ۲۰۱۸ ۴۸ ۳۸ ۰۵۱

فـاکـس : ۱۲۸۲ ۴۹ ۳۸ ۰۵۱

مدیر بازرگانی: سپهری – تلگرام : ۲۸۶۸ ۸۰۸ ۰۹۱۵ موبایل : ۵۵۲۴۳۰۰ ۰۹۱۵

ارتباط با واحد بازرگانی: Sepehriaflak@gmail.com