آزمایشگاه اکرودیته

آزمایشگاه اکرودیته آزمایشگاه اکرودیته سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان آزمایشگاه اکرودیته شرکت صنایع سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان در سال ۱۳۹۰ با تکیه بر متخصصان مجرب و آموزش دیده توانست گواهی تایید صلاحیت خود را به شماره KHR/2375 از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی...