دفاتر فروش

—————— دفتر مرکزی واحد بازرگانی و فروش ——————

آدرس:مشهد خیابان دانشگاه ، برج آلتون ، طبقه ۱۹ ، واحد ۴

تلــفن : ۲۰۱۷ ۴۸ ۳۸ ۰۵۱ / ۲۰۱۸ ۴۸ ۳۸ ۰۵۱

فـاکـس : ۱۲۸۲ ۴۹ ۳۸ ۰۵۱

مدیر بازرگانی: سپهری – تلگرام : ۰۹۱۵۸۰۸۲۸۶۸ موبایل : ۴۳۰۰ ۵۵۲ ۰۹۱۵

ارتباط با واحد بازرگانی: [email protected]

—————— دفتر فروش خیابان لاله زار تهران ——————

آدرس:خیابان لاله زار نو بعد از خیابان منوچهری پاساژایرانیان طبقه سوم واحد ۱۴۰
تلــفن : ۰۳-۰۱ ۳۴ ۳۴ ۶۶ -۰۲۱
فـکـس : ۶۶۳۴۳۴۰۴

—————— دفتر فروش خیابان سنایی مشهد ——————

آدرس:مشهد خیابان سنایی ، رو به رو سنایی ۸ افلاک الکتریک خراسان

تلــفن : ۶-۸۵ ۸۲۸ ۳۷۲ ۰۵۱

—————— دفتر فروش خیابان جهاد مشهد ——————

آدرس:مشهد خیابان جهاد ، نبش جهاد ۵ ، پـلاک ۳۵

تلـفــن : ۲۷ ۵۴۱ ۳۸۵ ۰۵۱/ ۹۱ ۱۱۰ ۳۸۵ ۰۵۱

فـاکـس : ۰۶ ۹۴۹ ۳۸۵ ۰۵۱

—————— دفتر فروش خیابان آخوند خراسانی مشهد ——————

آدرس:مشــهد خیابان آخـونـد خراســـــانی،

بیــن آخـــوند خراســـانی۷ و ۹ ، پلاک ۹۱۵

تلفن:۱۴ ۱۷۹ ۳۲۲ ۰۵۱/ فاکس: ۱۸ ۳۷۴ ۳۲۲ ۰۵۱

کـدپســـتی : ۹۱۳۶۹۶۸۴۳۵

—————— دفتر فروش نیشابور ——————

آدرس:نیشابور خیابان فردوسی جنوبی ، نرسیده به میدان فردوسی

نبـــش فردوســـی جنـــوبی ۱/۲ ، کالای بـــرق محمـــدیان

تلـفـــن : ۶۶ ۱۳۸ ۴۲۲ ۰۵۱/ ۲۱ ۲۵۴ ۴۲۲ ۰۵۱

فـاکـس : ۶۵ ۲۹۴ ۴۲۲ ۰۵۱

—————— نماینده فروش ساری ——————

آدرس: ساری کمربندی شرقی رو به رو بیمارستان شفا کالای برق تک

تلـفـــن : ۰۱۱۳۳۱۱۶۹۰۰ – ۰۹۱۱۳۵۴۵۷۷۲

آقای فرید ارمیانی

—————— نماینده فروش اهواز ——————

آدرس: اهواز زیتون کارمندی بالاتر از فلکه چیتا نبش خ هدایت فروشگاه برادران عامری

تلـفـــن و فکس : ۰۶۱۳۴۴۵۰۱۳۷

اقای عامری