تماس با ما

آدرس واحد بازرگانی

آدرس:مشهد خیابان دانشگاه ، برج آلتون ، طبقه ۱۹ ، واحد ۴

تلــفن : ۲۰۱۷ ۴۸ ۳۸ ۰۵۱ / ۲۰۱۸ ۴۸ ۳۸ ۰۵۱

فـاکـس : ۱۲۸۲ ۴۹ ۳۸ ۰۵۱

مدیر بازرگانی: سپهری – تلگرام : ۲۸۶۸ ۸۰۸ ۰۹۱۵ موبایل : ۵۵۲۴۳۰۰ ۰۹۱۵

ارتباط با واحد بازرگانی: [email protected]

آدرس کارخانه

خراسان رضوی / نیشابور / شهرک صنعتی خیام / بهره وری ۶ / کوشش ۲

تلــفن : ۸۰۵۲ ۲۶ ۴۳ ۰۵۱ / ۸۰۵۱ ۲۶ ۴۳ ۰۵۱

فـاکـس : ۸۰۵۳ ۲۶ ۴۳ ۰۵۱

ارتباط با کارخانه: [email protected]

5 + 14 =