شرکت افلاک الکتریک
تولید کننده سیم و کابل
بیشتر بدانید

جایزه و گواهینامه

تنوع محصول

مشتــری

آزمایشگاه اکرودیته سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

آزمایشگاه اکرودیته شرکت صنایع سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان در سال 1390 با تکیه بر

از اداره KHR/2375 متخصصان مجرب و آموزش دیده توانست گواهی تایید صلاحیت خود را به شماره

استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی دریافت نموده و به عنوان واحد آزمایشگاهی اکرودیته سیم و

از سازمان ISOIEC 17025 کابل در شرق کشور فعالیت خود را شروع نماید و همزمان موفق به اخذ مجوز

ملی تایید صلاحیت ایران نیز گردید. آزمایشگاه اکرودیته سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان آمادگی خود

را جهت انجام آزمون های مربوط به سیم و کابل مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره سری 607 و

استاندارد ملی ایران به شماره 1-3569 به شرح زیر اعلام داشته و آمادگی همکاری و عقد قرارداد با

تمامی ادارات و سازمان های استاندارد ، گمرکات ، تولید کنندگان سیم و کابل و ادارات برق می باشد

این آزمایشگاه تایید صلاحیت خود را به شرح ذیل اعلام می دارد

(بند 1: سیم و کابل ها با عایق پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود 450/750 ولت (سری استاندارد 607

قسمت-1 مقررات عمومی بر اساس استــاندارد 1-607

قسمت-2 روش های آزمون بر اساس استاندارد 2-607

قسمت-3 سیم ها برای سیم کشی نصب ثابت بر اساس استاندارد 3-607

قسمت-4 کابل ها برای سیم کشی نصب ثابت بر اساس استاندارد 4-607

قسمت-5 کابل ها و بند های قابل انعطاف بر اساس استاندارد 5-607

قسمت-6 کابل ها و بند های قابل انعطاف بر اساس استاندارد 6-607

(بند 2: کابل های قدرت عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژ اسمی 1 کیلوولت و 3 کیلوولت (استاندارد1-3569

آزمون های قابل انجام

کلیه آزمون های ابعادی در ارتباط با سیم و کابل و غیره با دقت 0/001 میلی متر

انجام آزمون های کشش و فشار تا 5000 نیوتن

کلیه آزمون های سرمایشی تا حداقل دمای 22-درجه سانتیگراد

کلیه آزمون های گرمایشی تا دمای 400 سانتیگراد

انجام آزمونهای الکتریکی تا ماکزیمم ولتاژ 5KV AC_DC

اندازه گیری دانسیته و وزن اجسام با دقت 0/0001 گرم

انجام آزمون های سیم و کابل فشار ضعیف و متوسط

مشتریان